EDUKACJA SPOŁECZNA

Zajęcia edukacyjne Fot. NN (materiały z zajęć)

Przykładowe tematy szkoleń/zajęć edukacyjnych:

  • Komunikacja społeczna - bariery w komunikowaniu
  • Inteligencja emocjonalna dzieci
  • Sztuka porozumiewania się
  • Budowanie bliskich relacji międzyludzkich
  • Stres - wróg czy przyjaciel
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Dziecko w świecie sztuki
  • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez sztukę
  • Animacja czasu wolnego
  • Kompetencje nauczyciela-wychowawcy

"Jedyny sposób, by poznać granice możliwości to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe"


Usługi w obszarze edukacji społecznej obejmują szeroki pakiet działań. Z racji posiadanej wiedzy, wykształcenia i doświadczenia możliwe jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów,  przygotowywania programów edukacyjnych z dziedzin socjologii, pedagogiki, psychologii.


Obszary tematyczne m.in. :

umiejętności społeczne, inteligencja emocjonalna, komunikacja społeczna, motywacja i stres, konflikt, praca zespołowa, budowanie relacji, autoprezentacja, wychowanie artystyczne dziecka, trening twórczy, arteterapia, animacja społeczno-kulturalna


artykuły:

http://www.egaga.pl/author/magda-jankowska/

http://www.uczdziecko.pl


Masz pytania?  Zapraszam do kontaktu !


ROZWÓJ TWÓRCZY

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne adresowane są dla dzieci od 3 r.ż. i młodzieży, w podziale na grupy wiekowe.

Na zajęciach dzieci poznają różne techniki i narzędzia plastyczne. Uczą się wykorzystywać dostępne materiały, wykorzystywać rzeczy powszechnie dostępne, także w niestandardowy sposób.

Celem zajęć jest budzenie i rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży, odchodząc od szablonowego powtarzania wzorów i schematów. Każde dziecko uczestniczy w procesie kreowania i tworzenia własnej pracy w odpowiedni i wybrany przez niego sposób.

Dzięki temu powstałe prace są wyjątkowe i niepowtarzalne, a proces edukacyjny widać w postępach i zaawansowaniu powstałych dzieł :)

Zajęcia plastyczne Fot. MJ (materiały z zajęć)

Warsztaty weekendowe dla rodziców z dziećmi

Weekendowe warsztaty plastyczne są adresowane do rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Są doskonałą okazją do wspólnej, twórczej pracy rodzica z dzieckiem, a także integrowania się z grupą.

Część zajęć jest poświęcona na swobodne zabawy integracyjne dzieci, dając tym samym czas dla rodziców na swobodną rozmowę, dzielenie się doświadczeniami i relaks.

Każde spotkanie odbywa się pod innym hasłem przewodnim: szycie ozdób, dekoracji, tworzenie zabawek itp. wykorzystując rozmaite techniki i narzędzia.

Aktualne warsztaty weekendowe III-VI 2019


zdjęcia obok: przykładowe zrealizowane tematy

Zajęcia taneczne

Grupa taneczna BLACK

Zajęcia taneczne przeznaczone są dla dzieci od 5 r.ż. i młodzieży.

W programie zajęć grupy przedszkolnej znajdują się m.in.: gry i zabawy sportowe, ćwiczenia muzyczne, podstawy techniki tańca nowoczesnego, współczesnego i baletu, tańce integracyjne i stylizowane, ćwiczenia słuchu, elementy rytmiki, relaksacja

Grupa starsza skupia się na budowaniu sprawności ciała, ćwiczeniu koorodynacji i samookontroli, poznawaniu technik tańca współczesnego i jazzowego. Na zajęciach pojawiają się także elementy fitness, gry zespołowe, a także rozciąganie i relaksacja. Młodzież uczestniczy w tworzeniu choreografii, a także tworzy etiudy taneczne do różnych rodzajów muzyki.

Zajęcia teatralne

Grupa teatralna INFINITY

Zajęcia teatralne dla dzieci od 5 r.ż., młodzieży i osób dorosłych. Obejmują m.in. : pracę z tekstem, emisję głosu, zadania z rekwizytami, podstawy ruchu scenicznego, plastyka ciała, tworzenie postaci, konstruowanie widowiska scenicznego, podstawy tworzenia scenografii i techniki oświetlenia scenicznego, drama. Edukacja obejmuje różne formy teatr: "żywy plan", teatr lalkowy, teatr przedmiotu, teatr tańca, pantomima, recytacja. Młodsze grupy także: zabawy integracyjne, elementy tańca


zdjęcia powyżej: przykłady zrealizowanych spektakli